Zásady ochrany osobních údajů

Společnosti HOPI HOLDING a.s., IČO: 28736931, Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, spisová značka: B 2165 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem a HOPI s.r.o., IČO: 45356700, Pražská 673, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, spisová značka: C 9732 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, jako společní správci osobních údajů (dále též jako „My“ nebo „Naše společnosti“) věnují ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, zejména o našich řidičích (uživatelích naší platformy eDriver), zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

Aplikace edriver je určená výhradně pro zaměstnance a smluvní partnery společnosti. Bez smluvního vztahu se společností HOPI HOLDING a.s. nebo HOPI s.r.o. nelze do aplikace vstoupit ani ji obsluhovat. Hlavním účelem aplikace je poskytnout rychlou a efektivní formu komunikace s dispečerem, nepřetržitý dohled nad nákladem zboží zákazníků společností HOPI HOLDING a.s. a HOPI s.r.o.. Aplikace navíc umožňuje na místě řešit reklamace, technické problémy vozidla a provádět operativní změny tras vozidel. Vše v souladu s platnou legislativou a velkým důrazem na ochranu osobních údajů. Během používání aplikace nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani předávání osobních údají třetím stranám. Všechna získaná data souvisejí výhradně s přepravou nákladu našich zákazníků na vozidlech naší společnosti nebo vozidlech smluvních partnerů.

Součástí naší aplikace je i rozhraní chatu. Chat je zde aplikován jako nástroj pro efektivní a rychlou firemní komunikace. I tak je veškerý obsah chatů považán za důvěrný a kromě účastníků chatu nemá k údajům v chatu žádný jiný uživatel přístup.

1. Vymezení základních pojmů


Termíny “správce“, “společní správci”, “zpracovatel“, “osobní údaje“, “zpracování” použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:

1. Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.Pokud účely a prostředky zpracování stanoví společně dva nebo více správců, jsou tito tzv. “společnými správci” ve smyslu čl. 26 GDPR. Subjekt údajů musí být o informován o podstatných prvcích ujednání společných správců, kterým si vymezí své podíly na odpovědnosti, zejména pokud jde o výkon práv subjektů údajů a své povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a 14 GDPR.

2. Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).

4. Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

5. eDriver je technologická platforma provozovaná Našimi společnostmi, spojující naše řidiče a poskytovatele přepravních služeb (řidiče) s dispečinkem naší společnosti. Platforma eDriver je přístupná za pomocí mobilní aplikace a webových stránek.

6. Vymezení odpovědnosti společných správců, kde společnost HOPI s.r.o. je dceřinou společností společnosti HOPI HOLDING, a.s. – provozovatelem technologické platformy eDriver, a jako taková zajišťuje provoz a dodávky služeb naší společnosti a obchodní aktivity vč. zákaznického servisu. Společnost HOPI s.r.o. je smluvním partnerem koncových zákazníků zejména na území České republiky, pro které je realizována přeprava zboží našimi vozy nebo vozy smluvních partnerů. Společnost HOPI HOLDING a.s. je mateřskou společností zajišťující centrální funkci vedení skupiny a provozovatelem webových stránek www.edirverhopi.cz. Společnost HOPI s.r.o. tak vůči subjektům údajů odpovídá za zpracování osobních údajů, s výjimkou zpracování na webových stránkách.

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich webových stránek www.edriverhopi.cz nebo mobilní aplikace “eDeriver” máte možnost nám osobní údaje sdělit jako:

2.1 Návštěvník našich webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky www.edriverhopi.cz, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Zlepšení webových stránekÚdaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek24 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek
Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránekÚdaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies).Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek24 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

2.2 Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

2.3 Uživatel aplikace eDriver – řidič (zaměstnanec i dodavatel), je registrován do aplikace prostřednictvím interního informačního systému společnosti HOPI HOLDING a.s., po vytvoření účtu můžete užívat naše služby. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu.Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, námi přidělené osobní ID uživateleNezbytnost pro splnění smlouvyDo okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 5 let od poslední realizace zakázky.

2.4 Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám zřídit, vést a spravovat váš uživatelský profil (účet) a ani vám přidělovat zakázky.

2.5 Při užívání aplikace eDriver vaše osobní údaje, které jste nám sdělili při provedení registrace a užívání aplikace eDriver a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDoba zpracování
Poskytování logistických služeb společností HOPI HOLDING a.s. nebo HOPI s.r.o.Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, námi přidělené osobní ID uživateleNezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o spolupráci.Do okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 5 let od poslední realizace zakázky.
Poskytování logistikcých služeb koncovým zákaznikům jménem společností HOPI HOLDING a.s. nebo HOPI s.r.o. IP adresa, lokalizační údaje (GPS souřadnice pro sledování polohy vozidla), RZ vozidlaNezbytnost pro splnění smlouvy s koncovým zákazníkemDo okamžiku zrušení registrace, maximálně však po dobu 5 let od poslední realizace zakázky.

2.6 Pokud se rozhodnete poskytovat služby přes platformu eDriver, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom vám mohli zadávat zakázky pro naše koncového zákazníky. Mimo aktivních zakázek žádné osobní údaje nejsou aplikací zpracovávány.

2.7 Polohové služby využíváme k ověření trasy vozidla, aktuální dopravní situace a nepřetržitému dohledu nad nákladem, který je majetkem třetí strany. Jelikož je zboží během přepravy stále majetkem koncového zákazníka společnosti HOPI HOLDING a.s., nebo HOPI s.r.o. je toto opatření nezbytné z důvodu ochrany majetku a plnění smluvního závazku vůči našim zákazníkům. K polohovým údajům vozidla mají přístup dispečeři našich společností a nejsou veřejně dostupné. Polohové údaje jsou vyžadované a ukládané pouze v rámci aktivní trasy vozidla s nákladem, která je následně pod ID trasy uložena v informačních systémech společnosti. Celý přenos je zabezpečený SSL šifrovním. Pokud v aplikaci edirver řidič nemá aktivní trasu, nejsou polohové údaje zaznamenávány.

3. Vyžadovaná oprávnění mobilní aplikací a soukromí uživatelů


Požadovaný přístupDůvod zpřístupnění
FotoaparátSkenování čárových kódů pro přihlášení do aplikace a čárových kódů palet a zboží
ÚložištěUkládání a nahrávání fotografií stavu vozidla a zboží
KontaktyJednosměrné nahrání kontaktů z aplikace do zařízení uživatele (interní firemní kontakty)
Polohové údajeSledování zboží a trasy vozidla za účelem nepřetržitého dohledu nad pohybem zboží a plánování zakázek dispečerem
Polohové údaje na pozadíSledování zboží a trasy vozidla za účelem nepřetržitého dohledu nad pohybem zboží a plánování zakázek dispečerem

3.1 Oprávnění aplikace jsou nezbytná pro hladké fungování naší platformy. V nastavení oprávnění máte nicméně možnost kdykoliv nastavení oprávnění aplikace změnit či omezit. Veškerá oprávnění jsou nezbytná pouze v momentě aktivního používání aplikace a přepravy zboží našich zákazníků.

3.2 Oprávnění polohových údajů a polohových údajů na pozadí slouží k nepřetržitému sledování polohy vozidla dispečerem a předání informace o poloze vozidla zákazníkovi, jehož zboží je přepravováno. Polohové údaje na pozadí jsou získávány výhradně v době aktivní stazky (záznamu o provozu určitého vozidla), kam se polohové údaje ukládají.

4. Komu osobní údaje předáváme?


4.1 Osobní údaje slouží výhradně pro potřeby společnosti HOPI HOLDING a.s. a HOPI s.r.o. a nejsou předávány třetím stranám s výjimkou řešení reklamací.

4.2 Rádi bychom vás informovali, že vždy vyhovíme vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly vaše osobní údaje předány.

5. Jaká jsou Vaše práva?


5.1 S ohledem na skutečnost, že Naše společnosti o vás zpracovávají osobní údaje, náležejí vám práva, o kterých bychom vás rádi v této sekci informovali. veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte vy (umožní ověřit vaši identitu), a my se vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info.cz@hopi.cz

5.2 Právo na odvolání souhlasu – některé vaše osobní údaje, zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Je vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese info.cz@hopi.cz.

5.3 Právo na přístup – máte právo na přístup ke osobním údajům, které o vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). Kopii vašich osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.4 Právo na opravu – pokud zjistíte, že o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.5 Právo na výmaz – vaším právem je také právo na výmaz vašich osobních údajů, které Naše společnost o vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

- vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
- vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně;
- odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
- vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
- vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
- existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů.

Dovolujeme si vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. v případě, kdy tato situace nastane, bude vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být vaše osobní údaje vymazány i přes vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5.6 Právo na přenositelnost – další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě vaši žádosti předáme jinému správci dle vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

5.7 Právo na omezení zpracování – v případech, kdy budete mít pocit, že vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti vašich osobních údajů a jejich případné opravě.Toto právo máte také v těchto případech:

- zpracování vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány;
- Naše společnost již nepotřebuje vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků;
- vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.8 Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu – s ohledem na skutečnost, že některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.9 Právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). v takovém případě bez dalšího přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

5.10 Právo na stížnost – v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz

5.11 Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů – naší kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese info.cz@hopi.cz